fruits-vegetables-picky-eaters

Tamang Pagkain

Tamang pagkain pag usapan natin. Maraming prutas sa sarili nating bayan. Bakit di natin tangkilikin ang sariling biyaya ng Diyos sa atin?

Minsan nang sumakay ako ng Emirates patungong Kazakhstan via Dubai napagkaloobang mapaupo sa Business class. Nang magserve ng meals napansin kong “fresh” ang juice doon. Bakit kaya sa bahay noong malilit kami’y fresh calamansi o fresh dalandan ang pinaiinom sa amin ng aming mga magulang?

O di ba pang first class pala yun? Masustansya na, mura pa.

Ang salabat dati rati’y traditional drink natin yan. Lalo na ang may luyang dilaw, very healthy. Nang magpunta si President Clinton sa Pilipinas yun din ang inumin niya pala.

For more information on healthy living please go to Page “Helpful Tips”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s