The Philippines will be Great By God’s Grace

“Last December 2004 kumalat ang text messages na may tidal wave na darating sa Maynila. Pinagdasal ang mga tao noon. Nakatulog ako ng gabing yon. Kinabukasan may tsunami nga sa Indonesia! Di kaya’t kasama yun sa nakasulat dito? Ganunpaman maraming nagaganap ngayon na nakasaad sa propechy na ito.”- Author

Cindy Jacobs 2003 Prophecy:
The Lord would say to the Philippines” I am shaking everything that can be shaken so no man would glory in what I will do.For I have waited for a generation that I could raise up a purity and holiness in.And I am raising up firebrand.There is a forerunner anointing coming upon the youth of the Philippines that will prepare the way of the Lord even into the middle east,”says the Lord.

”Look and see what i will do in Mindanao,for I am going to visit in a way that you cannot imagine.I am coming to Mindanao”says the Lord,”as the God and the Lord of hosts and I am going to start appearing”the Lord says”As a sign that I am going to truly change the nation,I am going to show myself to the guerilla leaders and I am going to come”says the Lord,”And I am going to begin in the places in the Philippines that have been the bloodiest,the places where the gueriilas’ insurrection has been the strongest and I am going to come with signs and wonders and mircales. And I am ready to pour out a miracle anointing the Philippines such as the earth has never seen.For Indonesia they had a rushing mighty wind,but in the Philippines they will have the fire from heaven that will begin to fall.And this will be a purging fire and I will say I will even visit even as if in a day, says God.Do not think that I am not able to come in a day and begin to unravel the inquities of the nation”says the Lord.

”I am going to visit the military.I am getting ready to come among the young military”and the Lord says,”There’s going to be a revolution of righteousness that comes within the military.I am getting ready to dethrone everything that need to be dethroned.For even the bowls of heaven are full.”Oh I see the bowls in heaven are just getting ready to be tipped over the Philippines and”I am going to spill out my glory”and the Lord says,”I will remove the shame that satan has tried to put upon this nation”.

And the Lord says,”Look and see for even the blood of the martyrs cries out even from Saudi Arabia.The blood of the martyrs cries out from those islamic nations and my Filipino people-they have laid their lives down.Do not think I haven’t seen.Do not think I am looking away.Do not think I do not see you,Philippines,for I see you.You are the apple of my eye.You are a treasure unto me”.

And the Lord says,”This is the day & this is the hour when I begin to change everything” says the Lord. I’m going to change the judicial system. I’m going to dethrone corrupt judges. I’m going to begin to expose, expose, expose, expose. And the lord says, “Look and see what I will do.For I will open my treasure chest from the Philippines. And I am going to begin to release finance from the Philippines, that will surprise and shake even hongkong.For I’m getting ready to move a distribution of wealth”says God,”And I’m getting to open the oil.I’m getting ready to open that which is in the ocean.I’m getting to bring forth revolution even in the economic systems and the finance system”.

”Look to the University in Manila”says God.”For I will bring a revival that the…”oh my Lord…the Lord says,”Not hundreds, thousands and thousands and thousands are going to get saved”.the Lord says,Can I touch a whole university?Yes.I can touch a whole university. I can come with my glory and I can come with my power in ways that you cannot imagine,for I am coming,says God,”I am coming and I will remain,”says the Lord.

One comment on “The Philippines will be Great By God’s Grace

 1. “ANG HULING CIRO NA MAGIGING MAKAPANGYARIHANG HARI SA KAYAMANA NG BUONG MUNDO”
  <>
  Isaiah 45 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
  1Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;
  2Ako’y magpapauna sa iyo, at, papatagin ko ang mga bakobakong dako: aking pagwawaraywarayin ang mga pintuang tanso, at aking puputulin ang mga halang na bakal:
  3At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo sa inyong pangalan, sa makatuwid baga’y ang Dios ng Israel.
  4Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako.
  5Ako ang Panginoon, at walang iba; liban sa akin ay walang Dios. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ako nakilala.
  6Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw, at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin: ako ang Panginoon, at walang iba.
  7Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang kadiliman; ako’y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan; ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito.
  8Maghulog, oh kayong mga langit mula sa itaas, at ang alapaap ay pumatak ng katuwiran: bumuka ang lupa, upang maglabas siya ng kaligtasan, at ang katuwiran ay lumabas na kasama niyaon; akong Panginoon ang lumikha.
  9Sa aba niya, na nakikipagpunyagi sa May-lalang sa kaniya! isang bibinga sa gitna ng mga bibinga sa lupa! Magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kaniya, Anong ginagawa mo? o ang iyong gawa, Siya’y walang mga kamay?
  10Sa aba niya na nagsasabi sa ama, Ano ang naging anak mo? o sa babae, Ano ang ipinagdamdam mo?
  11Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Banal ng Israel, at ng May-lalang sa kaniya, Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating; tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, magutos kayo sa akin.
  12Aking ginawa ang lupa, at nilalang ko ang tao rito: ako, sa makatuwid baga’y ang aking mga kamay, nagladlad ng langit, at sa lahat ng natatanaw roon ay nagutos ako.
  13Aking ibinangon siya sa katuwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad; kaniyang itatayo ang aking bayan, at kaniyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s