photo by eugen lanada

Ikapo

Matapos akong pabalikin ng aming Kumpanya (Saipem, Oil Pipeline company) sa Azerbaijan (bahagi ng dating Soviet Union) noon 1997 napagkasunduan naming mag-asawa na ang bahagi ng aking magiging remittance ay itutulong sa simbahan. Bakit?

Una , upang magpasalamat dahil sa loob nang tatlong taong nanatili ako sa Pilipinas naranasan kong mairaos ko pala ang buhay na walang monthly dollar remittances. Namuhay kami ng simple at sa biyaya Niya  upang matugunan ang araw araw na gastusin. Mas masaya pala ang buhay kapag ang mga kailangan nati’y dumadating na lang kapag ipinagdadasal at pinagsisikapan natin.

Pangalawa, upang kilanlin ang kabutihan ng Diyos dahil kung bakit eksaktong patapos ang term ko bilang kagawad ng Barangay San Joaquin, Pasig nang ako’y ipatawag muli ng aming Kumpanya.

Pangatlo, upang patunayang totoo nga ang pagtiwala sa Kaniya. Di po ba kapag may bibilhin tayong property nagbibigay tayo ng down payment para patotohanang bibili nga tayo? Ang pag –iikapo’y para na ring nagbibigay ng down payment para ipakitang naniniwala tayo. Sa ganitong pamamaraan masusukat ang ating puso at isip.

Nang makalipas ang tatlong taong kaming mag-asawa’y nag-ikapo nakapanood ako sa CNN ng interview kay John Hunstman, isang pilantropo sa America na sumagana ang buhay dahil sa pag-iikapo. Ang sinabi niya, pangako daw ng Diyos ang gantimpalaan ang sinumang sumusunod sa inutos niyang ibahagi ang kita upang makakilos ang simbahan. Ganunpaman tungkulin po ang tumulong! Nasa Chapter 3 ng Malachi ang habilin.

Nais ko pong patotohanan sa mga nakakabasa ng kapirasong sulat kong ito na totoo nga po ang pangako. Mula nang kami’y mag- ikapo naging kasama namin ang Diyos sa aming naging paglalakbay. Prayer ko lang po sa aking mga kapwa OFW , nawa’y unahin muna natin Siya at ang mga balakin nating iba’y tiyak kong pagtatagumpayin Niya basta ba’y makakatulong hindi lamang sa ating pamilya kundi pati na rin sa ating kapaligiran.

Celestino “ Nonoy” Trono IV

Offshore Worker/ Purser/ HLO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s