vigan-300x221

Beautiful Past

Ang ating kasaysayan. Masaganang kahapon. Magandang  alaala ng ating kabataan. Balikan natin saglit. Di ba masaya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s