GrainSunrise

Brighter Future

Masaya ang magiging bukas natin. Simpleng pamumuhay. May malalawak na bukiring masagana sa prutas at gulay. Ilog na may malinis na tubig. Kasama sa ating paligid ang mga hayop. Yan ang ating bukas. Yan ang tunay na Pilipinas di po ba? . Sa tulong ng Poong Maykapal ang ipagtatagumpay ng bayan natin ay ang mabuting pag -uugali, tamang pananaw at pananamplataya sa Lumikha sa atin. Mahal ng Diyos ang Pilipinas dahil kinikilala Siya sa ating bansa. Tayo ang mangunguna sa buong mundo. May tagumpay kapag kasama ang Diyos!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s